KẾT QUẢ EVENT
Đã trao giải
Happy New Year 2020
Trả lời đúng nhất
1
Van Nguyen
SĐT: **** ***363
2
Khải Nguyên
SĐT: **** ***158
3
Hương Lan
SĐT: **** ***624
4
Phương Trang
SĐT: **** ***545
5
Hồng Anh Pham
SĐT: **** ***552
Đã trao giải
Đại chiến đêm giao thừa
Trả lời đúng nhất
1
Xinhh Bee
SĐT: **** ***044
2
Minh Thanh
SĐT: **** ***974
3
Annh Nggoc
SĐT: **** ***424
4
Trang Anh Nguyễn Thị
SĐT: **** ***014
5
Gi HảiNgân
SĐT: **** ***948
Lệ Lệ
SĐT: **** ***166
Yến Lê Thị Hoàng
SĐT: **** ***612
Nhi Hà
SĐT: **** ***498
Trang Phương
SĐT: **** ***688
Mai Hoa
SĐT: **** ***892
Quyên Lê Thị Mai
SĐT: **** ***581
Xú Amii
SĐT: **** ***865
Diệp Hoàng
SĐT: **** ***416
Ngọc Ngọc
SĐT: **** ***174
Mai Trịnh
SĐT: **** ***357
Đã trao giải
Thử tài đoán giá- Bắt quà Giáng Sinh
Trả lời đúng nhất
1
Dun Dun
SĐT: **** ***912
2
Quìnn Quìnn
SĐT: **** ***488
3
Xinhh Bee
SĐT: **** ***044
4
Annh Nggoc
SĐT: **** ***424
5
Annh Lê
SĐT: **** ***731
Nguyệt Nguyễn
SĐT: **** ***586
Anh Hoang
SĐT: **** ***668
Dịu Thu
SĐT: **** ***316