KẾT QUẢ EVENT
Đã trao giải
Tìm đường vào tim Crush <3
Trả lời đúng nhất
1
Huong Huyen Nguyen
SĐT: **** ***498
2
Phương Yến
SĐT: **** ***716
3
Hằng Đang Bị Ngố
SĐT: **** ***368
4
Phạm Vũ Hà Vy
SĐT: **** ***228
5
Thảo Quách
SĐT: **** ***896
Đã trao giải
Đại chiến Corona
Trả lời đúng nhất
1
Ngọc Bùi
SĐT: **** ***876
2
Nguyễn Đức
SĐT: **** ***002
3
Huong Huyen Nguyen
SĐT: **** ***498
4
Dung Đặng
SĐT: **** ***122
5
Linh Khánh
SĐT: **** ***945
Trang Thu
SĐT: **** ***274
Ly Koi
SĐT: **** ***700
Phương Dương
SĐT: **** ***807
Đã trao giải
Happy New Year 2020
Trả lời đúng nhất
1
Van Nguyen
SĐT: **** ***363
2
Khải Nguyên
SĐT: **** ***158
3
Hương Lan
SĐT: **** ***624
4
Phương Trang
SĐT: **** ***545
5
Hồng Anh Pham
SĐT: **** ***552