Váy 2 tầng cổ vuông bo tay

Chất lượng
Tình trạng
Danh mục
Số lượng
Giá
Tổng đơn hàng
(Giá sỉ áp dụng cho CTV)
từ 5 sp
167.000 đ
từ 20 sp
166.000 đ
từ 50 sp
165.000 đ
từ 100 sp
162.000 đ
Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop Váy 2 tầng cổ vuông bo tay - monkeyshop

Đóng gói

Váy cổ tròn xếp ly

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 182.000đ

1 2358 07-03-2020

Váy 2 tầng vai bèo

Giá lẻ: 215k 185.000đ
Giá sỉ: 152.000đ

0 0 04-03-2020

Váy cổ V 5 cúc ngọc

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 167.000đ

0 2484 04-03-2020

Váy công chúa tay voan

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 172.000đ

0 3069 28-02-2020

Váy 2 tầng tay bo

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 162.000đ

0 1908 26-02-2020

Váy 2 tầng chun tay nơ

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 162.000đ

0 0 26-02-2020

Váy 2 tầng cổ tròn tay nơ

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 162.000đ

0 1899 26-02-2020

Váy tay bèo pha viền cổ to

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 162.000đ

0 1872 22-02-2020

Váy tay bồng cổ ren

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 162.000đ

0 2124 22-02-2020

Váy tay bèo viền cổ

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 162.000đ

0 1998 22-02-2020

Váy tay bèo cổ pha

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 162.000đ

0 2133 22-02-2020

Váy cổ bèo nơ tay

Giá lẻ: 220k 190.000đ
Giá sỉ: 167.000đ

0 0 11-02-2020

Váy cổ tròn ren hoa tay lửng

Giá lẻ: 220k 190.000đ
Giá sỉ: 167.000đ

0 0 11-02-2020

Váy cổ ren tay lửng

Giá lẻ: 220k 190.000đ
Giá sỉ: 167.000đ

0 2439 11-02-2020

Váy cổ V tay bèo

Giá lẻ: 210k 180.000đ
Giá sỉ: 157.000đ

0 0 07-02-2020

Váy cổ V tay dập ly

Giá lẻ: 210k 180.000đ
Giá sỉ: 157.000đ

0 0 07-02-2020

Váy ren cổ vuông pha lưới

Giá lẻ: 285k 245.000đ
Giá sỉ: 220.000đ

0 0 07-02-2020

Váy cổ tròn chân tầng ren tay bồng

Giá lẻ: 285k 245.000đ
Giá sỉ: 220.000đ

0 0 07-02-2020

Váy cổ tròn 5 cúc viền ren

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 187.000đ

1 0 07-02-2020

Váy bóng kính 5 cúc

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 187.000đ

0 0 07-02-2020

Váy hoa ngực chun dây

Giá lẻ: 180k 155.000đ
Giá sỉ: 127.000đ

0 0 07-02-2020

Váy kẻ cổ vuông nơ tay

Giá lẻ: 185k 160.000đ
Giá sỉ: 132.000đ

1 3564 03-02-2020

Váy kẻ nơ cổ tay lửng

Giá lẻ: 190k 165.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

3 3771 03-02-2020

Váy kẻ cổ tròn tay bồng

Giá lẻ: 185k 160.000đ
Giá sỉ: 132.000đ

0 0 03-02-2020