Quần cạp chun 802 trơn

Chất lượng
Tình trạng
Danh mục
Số lượng
Giá
Tổng đơn hàng
(Giá sỉ áp dụng cho CTV)
từ 5 sp
105.000 đ
từ 20 sp
104.000 đ
từ 50 sp
103.000 đ
từ 100 sp
100.000 đ
Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop Quần cạp chun 802 trơn - monkeyshop

Đóng gói

Yếm bò quần dài hoa cúc 1-1-6-0

Giá lẻ: 275k 235.000đ
Giá sỉ: 202.000đ

0 396 2 tuần trước

Quần sớ tăm cạp chun

Giá lẻ: 120k 102.000đ
Giá sỉ: 90.000đ

0 603 2 tuần trước

Quần vái ống rộng gấu cắt 9-9-8-6

Giá lẻ: 180k 155.000đ
Giá sỉ: 134.000đ

0 711 2 tuần trước

Yếm bò túi nhỏ 7-3-6

Giá lẻ: 260k 225.000đ
Giá sỉ: 192.000đ

0 801 3 tuần trước

Quần ống vải lưng chun

Giá lẻ: 175k 150.000đ
Giá sỉ: 127.000đ

0 801 3 tuần trước

Quần baggy bò hoa cúc

Giá lẻ: 165k 140.000đ
Giá sỉ: 127.000đ

0 0 3 tuần trước

Quần vải ống rộng 1-0-0-2

Giá lẻ: 165k 140.000đ
Giá sỉ: 127.000đ

0 1971 4 tuần trước

Quần ống rộng kẻ caro

Giá lẻ: 160k 135.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 2349 4 tuần trước

Quần ống rộng kẻ cạp chun

Giá lẻ: 130k 110.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 1683 4 tuần trước

Yếm xẻ sau túi hộp

Giá lẻ: 165k 140.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 1026 4 tuần trước

Quần ống rộng gấp ly túi

Giá lẻ: 150k 130.000đ
Giá sỉ: 107.000đ

0 4068 04-04-2020

Quần bò gấp gấu

Giá lẻ: 215k 185.000đ
Giá sỉ: 160.000đ

1 2664 04-04-2020

Quần thô chun sau

Giá lẻ: 200k 170.000đ
Giá sỉ: 145.000đ

1 0 04-04-2020

Quần kẻ caro

Giá lẻ: 130k 110.000đ
Giá sỉ: 88.000đ

0 0 04-04-2020

Quần bò rách hông

Giá lẻ: 215k 185.000đ
Giá sỉ: 157.000đ

0 1917 04-04-2020

Quần ngố bò rách gối

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 120.000đ

0 1260 04-04-2020

Quần ngố bò nắp túi

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 120.000đ

0 0 04-04-2020

Quần ống rộng trơn cúc lệch

Giá lẻ: 165k 140.000đ
Giá sỉ: 117.000đ

0 2349 04-04-2020

Quần ống rộng bò xắn gấu 3-5-7

Giá lẻ: 215k 185.000đ
Giá sỉ: 162.000đ

0 0 25-03-2020

Quần ống rộng bò 2 cúc 6-1-5

Giá lẻ: 215k 185.000đ
Giá sỉ: 162.000đ

0 1809 25-03-2020

Quần bò ống rộng 8-0-0-9

Giá lẻ: 220k 190.000đ
Giá sỉ: 167.000đ

1 1773 19-03-2020

Quần kẻ cạp chun dây

Giá lẻ: 130k 110.000đ
Giá sỉ: 90.000đ

0 1980 15-03-2020

Quần legging Thái dài

Giá lẻ: 125k 105.000đ
Giá sỉ: 85.000đ

0 1395 15-03-2020

Quần vải cúc giả lưng chun 8-1-8

Giá lẻ: 125k 105.000đ
Giá sỉ: 80.000đ

1 2169 15-03-2020