Chân váy nhung dài 5-9-0-0

Chất lượng
Tình trạng
Danh mục
Số lượng
Giá
Tổng đơn hàng
(Giá sỉ áp dụng cho CTV)
từ 5 sp
192.000 đ
từ 20 sp
191.000 đ
từ 50 sp
190.000 đ
từ 100 sp
187.000 đ
Chân váy nhung dài 5-9-0-0 - monkeyshop Chân váy nhung dài 5-9-0-0 - monkeyshop Chân váy nhung dài 5-9-0-0 - monkeyshop Chân váy nhung dài 5-9-0-0 - monkeyshop Chân váy nhung dài 5-9-0-0 - monkeyshop Chân váy nhung dài 5-9-0-0 - monkeyshop Chân váy nhung dài 5-9-0-0 - monkeyshop

Đóng gói

Chân váy trơn Basic

Giá lẻ: 130k 110.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 1845 1 tuần trước

Chân váy trơn Hàn Quốc

Giá lẻ: 135k 115.000đ
Giá sỉ: 85.000đ

0 729 3 tuần trước

Chân váy 2 tầng xếp ly

Giá lẻ: 150k 129.000đ
Giá sỉ: 100.000đ

0 693 5 tuần trước

Chân váy dài kẻ cạp chun

Giá lẻ: 115k 99.000đ
Giá sỉ: 80.000đ

0 792 5 tuần trước

Chân váy dài hoa nhí xếp li

Giá lẻ: 195k 169.000đ
Giá sỉ: 147.000đ

0 666 5 tuần trước

Chân váy tầng trơn Basic

Giá lẻ: 185k 159.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 783 5 tuần trước

Chân váy chữ A kẻ

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 117.000đ

0 900 5 tuần trước

Chân váy hoa chun lưng Ulzaang

Giá lẻ: 140k 119.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 612 5 tuần trước

Chân váy hoa xuông Ulzaang

Giá lẻ: 140k 119.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 648 5 tuần trước

Chân váy xếp li cạp chun Korea

Giá lẻ: 175k 149.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 999 5 tuần trước

Chân váy dúm hàn quốc

Giá lẻ: 195k 169.000đ
Giá sỉ: 132.000đ

0 666 5 tuần trước

Chân váy tầng chân bèo xếp li

Giá lẻ: 140k 119.000đ
Giá sỉ: 88.000đ

0 585 6 tuần trước

Chân váy tầng hàn quốc

Giá lẻ: 130k 109.000đ
Giá sỉ: 78.000đ

0 702 6 tuần trước

Chân váy xếp li Hàn Quốc

Giá lẻ: 140k 120.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 2223 8 tuần trước

Chân váy kẻ chữ A 1-8-2-3

Giá lẻ: 160k 135.000đ
Giá sỉ: 107.000đ

0 0 04-06-2020

Chân váy chữ A cúc thêu

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 117.000đ

0 0 04-06-2020

Chân váy dài hoa cúc tầng

Giá lẻ: 190k 165.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 1134 04-06-2020

Chân váy xếp ly

Giá lẻ: 190k 165.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 1278 04-06-2020

Chân váy kẻ chữ A

Giá lẻ: 160k 135.000đ
Giá sỉ: 107.000đ

0 1593 04-06-2020

Chân váy lệch kẻ

Giá lẻ: 145k 125.000đ
Giá sỉ: 100.000đ

1 2655 04-06-2020

Chân váy dài hoa cúc

Giá lẻ: 110k 95.000đ
Giá sỉ: 75.000đ

0 2439 19-05-2020

Chân váy kẻ xếp ly 9-1-2

Giá lẻ: 140k 120.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 1206 15-05-2020

Chân váy dài 2 túi cạp chun 3-1-1

Giá lẻ: 135k 115.000đ
Giá sỉ: 100.000đ

0 0 13-05-2020

Chân váy xốp nhăn

Giá lẻ: 125k 105.000đ
Giá sỉ: 80.000đ

0 0 04-04-2020