Chân váy lưới 5 tầng nơ

Chất lượng
Tình trạng
Danh mục
Số lượng
Giá
Tổng đơn hàng
(Giá sỉ áp dụng cho CTV)
từ 5 sp
129.000 đ
từ 20 sp
128.000 đ
từ 50 sp
127.000 đ
từ 100 sp
124.000 đ
Chân váy lưới 5 tầng nơ - monkeyshop Chân váy lưới 5 tầng nơ - monkeyshop Chân váy lưới 5 tầng nơ - monkeyshop Chân váy lưới 5 tầng nơ - monkeyshop Chân váy lưới 5 tầng nơ - monkeyshop Chân váy lưới 5 tầng nơ - monkeyshop Chân váy lưới 5 tầng nơ - monkeyshop

Đóng gói

Chân váy dạ Hand Made

Giá lẻ: 185k 160.000đ
Giá sỉ: 132.000đ

0 0 02-12-2019

Chân váy kẻ thoi 5-7-0

Giá lẻ: 200k 170.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 0 24-11-2019

Chân váy dài đuôi cá trơn 8-5-8-3

Giá lẻ: 255k 220.000đ
Giá sỉ: 187.000đ

0 2736 24-11-2019

Chân váy kaki cắt gấu 1-1-2-9

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 192.000đ

0 0 21-11-2019

Chân váy dạ dài 9-8-5-1-1

Giá lẻ: 260k 225.000đ
Giá sỉ: 198.000đ

0 0 30-10-2019

Chân váy dạ dài chun lưng 9-8-7-2

Giá lẻ: 260k 225.000đ
Giá sỉ: 197.000đ

0 6003 30-10-2019

Chân váy xòe viền ren BI

Giá lẻ: 135k 115.000đ
Giá sỉ: 87.000đ

0 2763 06-10-2019

Chân váy xếp ly khóa cạnh BI

Giá lẻ: 180k 155.000đ
Giá sỉ: 127.000đ

0 0 06-10-2019

Chân váy chữ A kèm túi mini

Giá lẻ: 180k 155.000đ
Giá sỉ: 132.000đ

0 8136 09-09-2019

Chân váy da trơn khóa cạnh 1-8-0-6

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 2979 09-09-2019

Chân váy da trơn 1 cúc 9-0-5

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 4383 09-09-2019

Chân váy da xếp ly 8-3-0

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 0 09-09-2019

Quần giả váy vạt lệch 802

Giá lẻ: 160k 135.000đ
Giá sỉ: 112.000đ

0 0 31-08-2019

Chân váy xếp li 6 cúc 618

Giá lẻ: 160k 135.000đ
Giá sỉ: 103.000đ

0 0 21-08-2019

Chân váy xếp li 1011

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 0 20-08-2019

Chân váy 3 cúc vuông 807 kẻ to

Giá lẻ: 160k 135.000đ
Giá sỉ: 112.000đ

0 0 24-04-2019

Chân váy thô trơn xòe

Giá lẻ: 160k 135.000đ
Giá sỉ: 107.000đ

0 36 19-04-2019

Chân váy bò 2112 dài xẻ sau

Giá lẻ: 250k 215.000đ
Giá sỉ: 182.000đ

0 36 17-03-2019

Chân váy Umi trơn 206

Giá lẻ: 160k 135.000đ
Giá sỉ: 107.000đ

0 0 05-03-2019