Chân váy lệch kẻ

Chất lượng
Tình trạng
Danh mục
Số lượng
Giá
Tổng đơn hàng
(Giá sỉ áp dụng cho CTV)
từ 5 sp
105.000 đ
từ 20 sp
104.000 đ
từ 50 sp
103.000 đ
từ 100 sp
100.000 đ
Cân nặng phù hợp nhất từ 40 - 60 kg
Chiều cao phù hợp nhất từ 1m48 - 1m68
Chân váy lệch kẻ - monkeyshop Chân váy lệch kẻ - monkeyshop Chân váy lệch kẻ - monkeyshop Chân váy lệch kẻ - monkeyshop Chân váy lệch kẻ - monkeyshop Chân váy lệch kẻ - monkeyshop Chân váy lệch kẻ - monkeyshop Chân váy lệch kẻ - monkeyshop Chân váy lệch kẻ - monkeyshop Chân váy lệch kẻ - monkeyshop

Đóng gói

Chân váy trơn Basic

Giá lẻ: 130k 110.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 1413 3 ngày trước

Chân váy trơn Hàn Quốc

Giá lẻ: 135k 115.000đ
Giá sỉ: 85.000đ

0 414 2 tuần trước

Chân váy 2 tầng xếp ly

Giá lẻ: 150k 129.000đ
Giá sỉ: 100.000đ

0 540 4 tuần trước

Chân váy dài kẻ cạp chun

Giá lẻ: 115k 99.000đ
Giá sỉ: 80.000đ

0 630 4 tuần trước

Chân váy dài hoa nhí xếp li

Giá lẻ: 195k 169.000đ
Giá sỉ: 147.000đ

0 549 4 tuần trước

Chân váy tầng trơn Basic

Giá lẻ: 185k 159.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 666 4 tuần trước

Chân váy chữ A kẻ

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 117.000đ

0 792 4 tuần trước

Chân váy hoa chun lưng Ulzaang

Giá lẻ: 140k 119.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 540 4 tuần trước

Chân váy hoa xuông Ulzaang

Giá lẻ: 140k 119.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 513 4 tuần trước

Chân váy xếp li cạp chun Korea

Giá lẻ: 175k 149.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 810 4 tuần trước

Chân váy dúm hàn quốc

Giá lẻ: 195k 169.000đ
Giá sỉ: 132.000đ

0 531 5 tuần trước

Chân váy tầng chân bèo xếp li

Giá lẻ: 140k 119.000đ
Giá sỉ: 88.000đ

0 441 5 tuần trước

Chân váy tầng hàn quốc

Giá lẻ: 130k 109.000đ
Giá sỉ: 78.000đ

0 567 5 tuần trước

Chân váy xếp li Hàn Quốc

Giá lẻ: 140k 120.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 1809 7 tuần trước

Chân váy kẻ chữ A 1-8-2-3

Giá lẻ: 160k 135.000đ
Giá sỉ: 107.000đ

0 0 8 tuần trước

Chân váy chữ A cúc thêu

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 117.000đ

0 0 8 tuần trước

Chân váy dài hoa cúc tầng

Giá lẻ: 190k 165.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 981 8 tuần trước

Chân váy xếp ly

Giá lẻ: 190k 165.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 1116 8 tuần trước

Chân váy kẻ chữ A

Giá lẻ: 160k 135.000đ
Giá sỉ: 107.000đ

0 1494 8 tuần trước

Chân váy dài hoa cúc

Giá lẻ: 110k 95.000đ
Giá sỉ: 75.000đ

0 2322 19-05-2020

Chân váy kẻ xếp ly 9-1-2

Giá lẻ: 140k 120.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 1089 15-05-2020

Chân váy dài 2 túi cạp chun 3-1-1

Giá lẻ: 135k 115.000đ
Giá sỉ: 100.000đ

0 0 13-05-2020

Chân váy xốp nhăn

Giá lẻ: 125k 105.000đ
Giá sỉ: 80.000đ

0 0 04-04-2020

Chân váy bò túi cạp

Giá lẻ: 215k 185.000đ
Giá sỉ: 160.000đ

0 0 04-04-2020