Chân váy dạ dài chấm bi 5-9-0-5

Chất lượng
Tình trạng
Danh mục
Số lượng
Giá
Tổng đơn hàng
(Giá sỉ áp dụng cho CTV)
từ 5 sp
207.000 đ
từ 20 sp
206.000 đ
từ 50 sp
205.000 đ
từ 100 sp
202.000 đ
Chân váy dạ dài chấm bi 5-9-0-5 - monkeyshop Chân váy dạ dài chấm bi 5-9-0-5 - monkeyshop Chân váy dạ dài chấm bi 5-9-0-5 - monkeyshop

Đóng gói

Chân váy trơn Basic

Giá lẻ: 130k 110.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 2142 1 tuần trước

Chân váy kaki gấu lệch

Giá lẻ: 160k 139.000đ
Giá sỉ: 114.000đ

0 171 2 tuần trước

Chân váy Túi hộp kèm xích

Giá lẻ: 195k 169.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 180 2 tuần trước

Chân váy cạp chun trơn xẻ sau

Giá lẻ: 150k 129.000đ
Giá sỉ: 103.000đ

0 171 2 tuần trước

Chân váy caro chân bèo

Giá lẻ: 150k 129.000đ
Giá sỉ: 100.000đ

0 153 2 tuần trước

Chân váy chữ a 4 cúc

Giá lẻ: 160k 139.000đ
Giá sỉ: 112.000đ

0 162 2 tuần trước

Chân váy xếp li kẻ caro korea

Giá lẻ: 140k 120.000đ
Giá sỉ: 97.000đ

0 171 2 tuần trước

Chân váy xếp li nhỏ 2 cạp

Giá lẻ: 150k 129.000đ
Giá sỉ: 107.000đ

0 144 2 tuần trước

Chân váy trơn Hàn Quốc

Giá lẻ: 135k 115.000đ
Giá sỉ: 85.000đ

0 819 3 tuần trước

Chân váy 2 tầng xếp ly

Giá lẻ: 150k 129.000đ
Giá sỉ: 100.000đ

0 801 5 tuần trước

Chân váy dài kẻ cạp chun

Giá lẻ: 115k 99.000đ
Giá sỉ: 80.000đ

0 927 5 tuần trước

Chân váy dài hoa nhí xếp li

Giá lẻ: 195k 169.000đ
Giá sỉ: 147.000đ

0 801 5 tuần trước

Chân váy tầng trơn Basic

Giá lẻ: 185k 159.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 882 5 tuần trước

Chân váy chữ A kẻ

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 117.000đ

0 1017 5 tuần trước

Chân váy hoa chun lưng Ulzaang

Giá lẻ: 140k 119.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 729 6 tuần trước

Chân váy hoa xuông Ulzaang

Giá lẻ: 140k 119.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 747 6 tuần trước

Chân váy xếp li cạp chun Korea

Giá lẻ: 175k 149.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 0 6 tuần trước

Chân váy dúm hàn quốc

Giá lẻ: 195k 169.000đ
Giá sỉ: 132.000đ

0 765 6 tuần trước

Chân váy tầng chân bèo xếp li

Giá lẻ: 140k 119.000đ
Giá sỉ: 88.000đ

0 711 7 tuần trước

Chân váy tầng hàn quốc

Giá lẻ: 130k 109.000đ
Giá sỉ: 78.000đ

0 810 7 tuần trước

Chân váy xếp li Hàn Quốc

Giá lẻ: 140k 120.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 2547 11-06-2020

Chân váy kẻ chữ A 1-8-2-3

Giá lẻ: 160k 135.000đ
Giá sỉ: 107.000đ

0 0 04-06-2020

Chân váy chữ A cúc thêu

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 117.000đ

0 0 04-06-2020

Chân váy dài hoa cúc tầng

Giá lẻ: 190k 165.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 1287 04-06-2020