Váy hoa trễ vai bo ngực
#Váy

Giá lẻ: 160k 139.000đ
Giá sỉ: 107.000đ

0 333 1 tuần

Váy ren nơ lưng Ulzaang
#Váy

Giá lẻ: 220k 189.000đ
Giá sỉ: 150.000đ

0 513 2 tuần

Váy bò trễ vai kèm túi
#Váy

Giá lẻ: 290k 249.000đ
Giá sỉ: 230.000đ

0 234 2 tuần

Váy trễ vai bo ngực nơ
#Váy

Giá lẻ: 160k 139.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 333 2 tuần

Váy kẻ cổ vuông đuôi cá
#Váy

Giá lẻ: 185k 159.000đ
Giá sỉ: 140.000đ

0 36 2 tuần

Váy 2 dây chân ren
#Váy

Giá lẻ: 195k 169.000đ
Giá sỉ: 157.000đ

0 324 2 tuần

Váy Ker khuy ngực Korea
#Váy

Giá lẻ: 205k 175.000đ
Giá sỉ: 140.000đ

0 0 2 tuần

Váy cổ tim đính nơ
#Váy

Giá lẻ: 195k 169.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 369 2 tuần

Váy cổ vuông eo chun
#Váy

Giá lẻ: 205k 175.000đ
Giá sỉ: 140.000đ

0 252 2 tuần

Váy sát nách chấm bi đuôi cá
#Váy

Giá lẻ: 195k 169.000đ
Giá sỉ: 140.000đ

0 387 2 tuần

Váy trễ vai chấm bi Korea
#Váy

Giá lẻ: 175k 148.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 351 3 tuần

Váy kẻ cổ viền ren hàn quốc
#Váy

Giá lẻ: 175k 148.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 9 3 tuần

Váy kẻ tay bồng uzlaang
#Váy

Giá lẻ: 185k 159.000đ
Giá sỉ: 127.000đ

0 612 3 tuần

Váy trễ vai hoa chun bụng
#Váy

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 120.000đ

1 2034 3 tuần

Váy tầng cài cúc trơn
#Váy

Giá lẻ: 210k 179.000đ
Giá sỉ: 150.000đ

0 27 3 tuần

Vây hoa trễ vai bo ngực
#Váy

Giá lẻ: 210k 179.000đ
Giá sỉ: 150.000đ

0 288 3 tuần

Váy hoa nhí tay bồng
#Váy

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 122.000đ

0 1332 4 tuần

Váy cổ ren tay bồng kèm nơ
#Váy

Giá lẻ: 180k 155.000đ
Giá sỉ: 127.000đ

0 1314 4 tuần

Váy trễ vai kẻ có cúc
#Váy

Giá lẻ: 180k 155.000đ
Giá sỉ: 127.000đ

0 0 4 tuần

Váy 2 dây bo ngực cúc lưng uzlaang
#Váy

Giá lẻ: 165k 140.000đ
Giá sỉ: 117.000đ

0 0 4 tuần

Váy kẻ cổ vuông ren kèm nơ cột tóc
#Váy

Giá lẻ: 195k 169.000đ
Giá sỉ: 145.000đ

0 1224 4 tuần

Váy hoa trắng cổ vuông nơ lưng
#Váy

Giá lẻ: 220k 189.000đ
Giá sỉ: 160.000đ

0 1332 4 tuần

Váy cổ vuông tay bồng kèm mũ
#Váy

Giá lẻ: 170k 145.000đ
Giá sỉ: 132.000đ

0 1143 4 tuần

Váy xẻ ngực chun
#Váy

Giá lẻ: 180k 155.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 1224 4 tuần