Váy maxi nơ lưng đuôi cá
#Váy

Giá lẻ: 220k 189.000đ
Giá sỉ: 167.000đ

0 135 2 tuần

Váy 2 dây hoá nhí cài cúc
#Váy

Giá lẻ: 135k 115.000đ
Giá sỉ: 85.000đ

0 153 2 tuần

Váy 2 dây 3 tầng nơ lưng
#Váy

Giá lẻ: 210k 179.000đ
Giá sỉ: 142.000đ

0 648 3 tuần

Váy 2 dây tăm xuông
#Váy

Giá lẻ: 105k 89.000đ
Giá sỉ: 65.000đ

0 450 4 tuần

Váy trễ vai trơn chun tay
#Váy

Giá lẻ: 220k 189.000đ
Giá sỉ: 142.000đ

0 702 4 tuần

Váy trễ vai tay lỡ chun
#Váy

Giá lẻ: 220k 189.000đ
Giá sỉ: 142.000đ

0 576 4 tuần

Váy viền bèo tay lỡ
#Váy

Giá lẻ: 220k 189.000đ
Giá sỉ: 162.000đ

0 0 4 tuần

Váy hoa cúc Basic
#Váy

Giá lẻ: 185k 159.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 0 5 tuần

Váy kẻ caro cài cúc nơ tay
#Váy

Giá lẻ: 210k 179.000đ
Giá sỉ: 150.000đ

0 3465 5 tuần

Váy cổ vuông cài cúc eo chun
#Váy

Giá lẻ: 195k 169.000đ
Giá sỉ: 140.000đ

0 0 5 tuần

Váy hoa nhí cổ bèo đuôi cá
#Váy

Giá lẻ: 160k 139.000đ
Giá sỉ: 100.000đ

0 1233 5 tuần

Váy Ker cổ vuông trơn
#Váy

Giá lẻ: 160k 139.000đ
Giá sỉ: 117.000đ

0 1350 5 tuần

Váy hoa nhí cổ vuông tay chun
#Váy

Giá lẻ: 150k 129.000đ
Giá sỉ: 95.000đ

0 783 5 tuần

Váy hoa nhí nơ tay bồng
#Váy

Giá lẻ: 185k 159.000đ
Giá sỉ: 137.000đ

0 1062 5 tuần

Váy hoa nhí cổ ren Ulzaang
#Váy

Giá lẻ: 220k 189.000đ
Giá sỉ: 157.000đ

0 1332 5 tuần

Váy 2 dây cánh tiên nơ eo
#Váy

Giá lẻ: 180k 155.000đ
Giá sỉ: 127.000đ

0 0 5 tuần

Váy kẻ đuôi cá kèm nơ Ulzaang
#Váy

Giá lẻ: 175k 149.000đ
Giá sỉ: 117.000đ

1 1269 6 tuần

Váy 2 dây lụa Basic
#Váy

Giá lẻ: 150k 129.000đ
Giá sỉ: 107.000đ

0 1323 6 tuần

Váy cổ tim tay bồng ren
#Váy

Giá lẻ: 265k 229.000đ
Giá sỉ: 192.000đ

0 0 6 tuần

Váy hoa trễ vai tay bồng xuông
#Váy

Giá lẻ: 255k 219.000đ
Giá sỉ: 182.000đ

0 1026 6 tuần

Váy bo eo đuôi cá trơn
#Váy

Giá lẻ: 300k 259.000đ
Giá sỉ: 225.000đ

0 1188 6 tuần

Váy liền áo hoa tay bồng
#Váy

Giá lẻ: 300k 259.000đ
Giá sỉ: 230.000đ

0 999 6 tuần

Váy thêu hoa cổ vuông tay bồng
#Váy

Giá lẻ: 275k 239.000đ
Giá sỉ: 202.000đ

0 0 6 tuần

Váy hoa nhí cổ ren tay bồng
#Váy

Giá lẻ: 265k 229.000đ
Giá sỉ: 202.000đ

0 1098 6 tuần